• Destek Hattı: 0 212 999 91 90

Kullanım Koşulları

MESAFELİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

MADDE 1  TANIMLAR

EDEBİYAT SEMİNERLERİ:
Edebiyat Seminerleri

E-Posta: bilgi@edebiyatsemineri.com
Tel: 0212 999 91 90
Bundan sonra E. S. olarak anılacaktır.

ÜYE:
Fikri ve sınai mülkiyet hakları E. S.’ye ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler. Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, üyenin, E. S.’ye ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.edebiyatsemineri.com) elektronik ortamda yaptığı üyelik başvurusunun kapsamı, süresi, üyelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak  4077 sayılı Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3 – ÜYELİK KAPSAMI
E. S. üyeliği, E. S.’nin fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, LYS’ye hazırlık sürecine ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin (sınıfın) sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır. 

Ürün Adı:                                                           Adet                       Satış Bedeli (KDV Dahil Toplam)
LYS Edebiyatın yapıldığı güne kadar                  1 (Bir)                                     100 TL
geçerliliği olan ücretli üyelik

MADDE 4 – ÜYELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER
Üye tarafından seçilmiş olan eğitim paketinde;

      • Video konu anlatımları,
      • Animasyonlu eser özetleri,
      • Etkileşimli ve eğlenceli çalışmalar,
      • Ünite sınavları,
      • Hafıza teknikleriyle edebiyat videoları,
      • Şiir incelemeleri videoları,
      • Denemeler yer almaktadır.

4.1  - Ürünün Kullanımı İçin Gerekli Yazılım ve Donanım: Ürün internet bağlantısı olan her yerden kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır. Ürünü masaüstü bilgisayarınızda kulanacaksanız bilgisayarınızda Adobe Flash Player'ın kurulu olması gerekmektedir. Mobil cihazlarda Apple ürünlerinde ya da Android cihazlarda özel ücretli tarayıcı satın almak gerekebilir. Flash Player desteklemeyen cihazlarda kullanımı mümkün olmayabilir. İçerikleri izleme için kablolu bağlantı önerilir. Kablosuz bağlantı kullanan cihazlar video ve interaktif testleri yüklemede sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda E.S.'nin teknik destek verme veya kullanıcının sorununu çözme gibi yükümlülüğü yoktur. 

MADDE 5 – ÜYELİK SÜRESİ
E. S. üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihe bakılmaksızın LYS-3 sınavının yapıldığı sabah sona erer. Bu tarih her yıl değişmektedir.
E. S. üyeleri sonucu elde edilen hediye içeriklerin veya farklı web sitesi üyeliklerinin kullanım süresi de aksi belirtilmedikçe E.S. VİP üyeliğinin süresi ile sınırlıdır.
E.S. hediye üyeliklerin süresiyle ilgili de değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

MADDE 6 – ÜYELİK ÜCRETİ
E. S. VİP üyelik ücreti KDV dahil, 100 (Yüz) TL’dir. (BİR DEFA ÖDENİR) 

MADDE 7 – ÜYELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ
E. S. üyelik ücreti ödemesi, Paypal üzerinden kredi kartı ile, banka havalesi / EFT ile veya E. S. Şifreli Üyelik kartı satın alınarak yapılabilir.

Banka Havalesi / EFT
Üyelik ücreti belirtilen banka hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu E. S. Çağrı Merkezi’ne ulaştırıldığında üyeye elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek üyelik başlatılır.

Şifreli Üyelik Kartı
Şifreli Üyelik Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve üye eğitim kurumlarından temin edilebilir. Üyelik kartının arkasında yer alan “Aktivasyon Kodu” kullanılarak üyelik başlatılır.

MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Üye, E. S.’ye üye olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, E. S.’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. Üye, siteye girerken “kullanıcı adı” ve üye olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk üyeye aittir. E. S.’nin üyenin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

8.3. Üye, E. S. internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

8.4. E. S., üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, E. S.’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden E. S.’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

8.5. Üye, E. S.’nin kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve  E. S. üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutmasına, işlenmesine ve iletişime geçilmesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

8.6. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında E. S. tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile  internet, telefon, SMS, eposta, bayi vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, E. S.’ye üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve E. S.’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

8.7. E. S., üyelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. 

8.8. E. S., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

8.9. E. S., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

8.10. E. S., bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza, bakım çalışması, güncelleme ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde sorumlu olmayacaktır. E. S., bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi hallar mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup bi gibi hallerde de E.S.'nin bir sorumluluğu doğmayacaktır.

8.11. E. S., işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda, bu talebini E. S. Çağrı Merkezi’nin eposta adresine iletebilir.

8.12. Taraflar, E. S.’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI
Yeni mesafali satış sözleşmesi yönetmeliğinin 15. maddesinin ğ bendine tüketicinin yani üyenin cayma hakkı yoktur. İlgili maddenin Resmi Gazete yayını için tıklayınız.

Cayma hakkının istisnaları
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 
MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
E. S., üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve üyeliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı E. S.’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde Kayseri ili merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Üye, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK
Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üyenin eposta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya E. S. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.